EUTA pruža informacije i analize o mogućnostima finansiranja iz EU fondova, pomaže Vam da pripremite i napišete predloge projekata i osigurava visok kvalitet rezultata i uticaja tokom sprovođenja projekta, kao i održivost nakon relizacije projekata.

Mi Vam pomažemo da obezbedite finansijska sredstava, ostvarite svoje ciljeve i pretvorite Vaše ideju u predloge projekata tako što Vas obučavamo da sami uspešno pišete projekte i pružamo konsultantske usluge koje pokrivaju ceo ciklus razvoja projekta od ideje do realizacije:

 • analiziramo raspoložive izvore finansiranja iz EU fondova pre svega i dajemo preporuke za one programe adekvatne ciljevima koje želite da postignete i oblasti kojom se bavite
 • možete poručiti mesečne izveštaje o EU i drugim konkursima iz vaše oblasti interesovanja
 • analiza odabranih konkursa koji odgovaraju vašoj ekspertizi i kapacitetima
 • analiza konkursne dokumentacije, aplikacionog formulara, formulara za evaluaciju i drugih neophodnih dokumenata
 • usklađivanje sa strateškim dokumentima EU
 • prilagođavanje projektne ideje očekivanjima donatora
 • adjusting your idea according to the expectations of the EC or other donors
 • postavljanje “Work breakdown structure” projekta i
 • definisanje pravih koraka u razvoju projekta
 • pružanje pomoći u identifikaciji adekvatnih partnera sa iskustvom iz vaše oblasti interesovanja i sa dokazanim iskustvom na EU projektima
 • komunikacija sa potencijalnim partnerima i postavljanje osnovne strukture konzorcijuma
 • pomoć u dizajniranju predloga projekta i pisanje ključnih delova aplikacije
 • pomoć u kreiranju i pisanju jasnog, realnog i izbalansiranog budžeta
 • ocenjivanje predloga projekta pre finalnog podnošenja aplikacije
 • pomoć u registraciji organizacije na odgovarajuće portale i podnošenju on-line aplikacije
 • podrška u pripremi, pisanju i slanju godišnjih i finalnih izveštaja (tehničkih i finansijskih), kontrola redovnih uplata i sprovođenja planiranih rezulata
 • pomoć u koordinaciji aktivnosti i komunikaciji među partnerima

Naši konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo ne samo u uspešnom pisanju projekata za EU fondove več i u koordinaciji i sprovošenju velikih međunarodnih projekata. Neki od tih projekata su proglašeni primerima najbolje prakse (kao što su FP7 APOSTILLE i FP7 SENSEIVER) i prezentovani su na događajima koji su organizovani od strane Evropske Komisije. Članovi našeg tima takođe su radili i rade kao zvanični evaluator EK za nekoliko različitih Eu programa.