Ovaj 3-dnevni trening sa sastoji od Osnovnog i Naprednog dela – tokom Osnovnog dela treninga u trajanju od 2 dana postavićete osnove vašeg predloga projekta i napisaćete deo H2020 projekta, a tokom Naprednog dela pripremićete budžet projekta. Prvi deo namenjen je pre svega istraživačima i pojedincima koji žele da usavrše veštine u razvoju i pisanju projekata, a drugi Napredni deo je pre svega namenjen administrativnom osoblju koje upravlja projektom tokom sprovođenja projekta, ali i pomaže istraživačima u pripremi projektne aplikacije.

Tokom treninga radimo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon 2020. Trening je zasnovan na praktičnom radu i razvoju konkretnih projektnih ideja učesnika pod mentorstvom predavača sa dugogodišnjim iskustvom u u predavanju, kao i uspešnom pisanju i upravljanju Horizon 2020, ali i drugim EU projektima.

Predavači:

Prof. Dr Steve Quarrie, Prof. Dr Goran Stojanović, MSc Gordana Vlahović, MSc Marija Šola Spasić

Kada:
od 17-19. aprila 2019

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac