Ovaj 5-dnevni trening sa sastoji od osnovnog i naprednog nivoa – nakon osnovnog nivoa treninga od 3 dana naučićete da pišete projekte i tražite partnere za EU fondove, a nakon naprednog nivoa od 2 dana naučićete kako da pripremate budžet i kako da upravljate EU projektima. Tokom treninga radimo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon 2020. Trening je zasnovan na praktičnom radu i razvoju konkretnih projektnih ideja učesnika pod mentorstvom predavača sa dugogodišnjim iskustvom u u predavanju, kao i uspešnom pisanju i upravljanju EU projektima.

Predavači:

Prof. Dr Steve Quarrie, Prof. Dr Goran Stojanović, MSc Gordana Vlahović, MSc Marija Šola Spasić

Kada:
28/29 septembar i 4/5/6 oktobar 2018

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac