Ovaj 5-dnevni trening smo podelili na 2 dela: Osnovni deo u trajanju od 3 dana namenjen je pre svega istraživačima i pojedincima koji žele da usavrše veštine u pripremi i pisanju EU projekata, a drugi Napredni deo koji traje 2 dana je pre svega namenjen menadžerima i administrativnom osoblju koje upravlja projektima tokom realizacije, ali i pomaže istraživačima u pripremi i podnošenju aplikacije.

Tokom treninga radimo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon 2020. Trening je zasnovan na praktičnom radu i razvoju konkretnih projektnih ideja učesnika pod mentorstvom predavača sa dugogodišnjim iskustvom u u predavanju, kao i uspešnom pisanju i upravljanju Horizon 2020, ali i drugim EU projektima.

Predavači:

Prof. Dr Steve Quarrie, Prof. Dr Goran Stojanović, MSc Gordana Vlahović, MSc Marija Šola Spasić