Ova 5-dnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi Vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranje do realizacije tj upravljanja projektima. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logčke matrice projekta (LFM), koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama. Kao rezultat treninga i rada u grupama tokom radionica, učesnicima će ostati razvijen koncept projekata za svoje projektne ideje (kroz analizu problema polaznici će definisati 3-5 specifičnih ciljeva, za svaki cilj jedan rezultat, jedan broj aktivnosti, indikatora, pretpostavki i rizika), pripremljen budžet i obučen tim za raspisivanje i pripremu javnih nabavki na EU projektima po PRAG procedurama.

Predavači:

Prof. Dr Vesna Mandić, MSc Zoran Krtinić, MSc Marija Šola Spasić, Ratko Bojović

Kada:
13-18. maja 2019

Gde:
Kneza Miloša 12, Beograd
Privredna komora Srbije