Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE 2019) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 02. april 2019. To je poziv koji promoviše razmenu istraživača, administrativnog osoblja, znanja i ideja od istraživanja do tržišta kroz međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu saradnju. Poziv je otvoren za sve – akademske institucije, kompanije, NGO sektor, bolnice, muzeje, itd. koje mogu da učestvuju i kao partneri ali i kao koordinatori projekta. Prošle godine je bilo prijavljeno 272 predloga projekata a procenat uspešnosti je bio 26,7% što ga čini jednim od H2020 konkursa sa najvećom šansom za prolaznost. Iako smo fokusirani na RISE poziv, stečene veštine mogu da se primene i na pisanje drugih HORIZON2020 MSCA poziva.

Predavači:

Predavači koji će voditi Trening za pisanje H2020 MSCA RISE projekata imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji MSCA, ali i drugim H2020 tipovima projekata.

Kada:
od 01-02. mart 2019

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac