Tokom treninga će biti analiziran kompletan proces pisanja predloga projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF 2019) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 11. septembar 2019. To je poziv koji je namenjen iskusnim istraživačima, koji imaju odbranjenu doktorsku disertaciju ili koji imaju više od 4 godine istraživačkog iskustva, za njihovo usavršavanje u okviru predloženog istraživačkog projekta. Više informacija o programu ćete naći u brošuri u prilogu.

Predavači:

Predavači koji će voditi Trening za pisanje H2020 MSCA IF projekata imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji MSCA, ali i drugim H2020 tipovima projekata.

Kada:
od 25. jun 2019

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac