Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF 2019) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 11. septembar 2019. Više informacija sledi početkom aprila.

Predavači:

Predavači koji će voditi Trening za pisanje H2020 MSCA IF projekata imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji MSCA, ali i drugim H2020 tipovima projekata.

Kada:
od 25-26. jun 2019

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac

Skinite brošuru