Trening za pisanje Erasmus Plus projekata

Tokom 3-dnevnog online treninga pokrićemo kompletan proces razvoja ERASMUS+ projekata od generisanja projektne ideje, pisanja predloga projekta do evaluacije. Prvi dan ukazaćemo na strukturu novog Erasmus+ programa, sa fokusom na KA2 projekte, njihove ciljeve i prioritete, novine u odnosu na prethodni program in a osnove upravljanja projektnim ciklusom. Drugi dan ćemo posvetiti pažnju razvoju ideje, definisanju ključnih elemenata Vašeg predloga projekta i izradi Logičke matrice projekta (LFM). Poslednjeg dana treninga predstavićemo aplikacioni formular i vezu sa LFM i ključnim elementima Read more