Trening za pisanje Erasmus Plus projekata

Tokom 2 dana treninga za pisanje Erasmus+ projekata pokrićemo ceo proces razvoja projekata od generisanja projektne ideje, pisanja predloga projekta, pripreme budžeta do evaluacije. Prvog dana ćemo predstaviti program Erasmus+ i trenutno otvorene konkurse, konkursnu dokumentaciju i metodologiju pripreme i pisanja predloga projekta. Dan ćemo završiti sa radionicom na kojoj će učesnici predlagati svoje projekte ideje, koje će tokom drugog dana razvijati i raspisivati. Drugi dan će praktično ceo biti u formi interaktivnih radionica, kako bi na kraju treninga polaznici Read more