Horizon Europe Twinning

Trenutno je otvoren poziv Twinning Western Balkans Special samo za 6 zemalja Zapadnog Balkana sa krajnjim rokom za podnošenje prijava do 05. oktobra 2021. Takođe, najavljen je i Twinning poziv, koji se do sada uobičajeno raspisivao u okviru Horizon 2020 programa sa krajnjim rokom 18. januar 2022. godine. Svim istraživačima koji planiraju da pripremaju i podnose predloge projekata za ovaj poziv EUTA će pomagati kroz: 1) Treninge za pisanje projekata, a za više informacija o programu, datumima i ceni treninga Read more