Horizon Europe Twinning

Trenutno su otvorena 2 Twinning poziva za 2023. godinu: Bottom-up i Green Deal, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje - 28.09.2023. Svim istraživačima koji planiraju da pripremaju i podnose predloge projekata za ovaj poziv EUTA će pomagati kroz: 1) Treninge za pisanje projekata, a za više informacija o programu, datumima i ceni treninga pogledati na strani Trening za pisanje Horizon Europe Twinning projekata (ovde samo ubaciti hyperlink na tu stranu) 2) Pomoć u razvoju projektne ideje, formulisanju osnovne strukture projekta i Read more