Budžet 1.3 milijardi evra

Ima za cilj da pruži pomoć zemljama u razvoju demokratije i vladavine prava, unapredi poštovanje ljudskih i manjinskih prava, kao i osnovnih sloboda, posebno u zemljama u kojima su ljudska prava najugroženija

Fokus programa je na jačanju ulove organizacija civilnig društva i ugroženim, ranjivim grupama. EIDHR pokriva sledeće oblasti: demokratiju, ljudska prava i razvoj; Indeks ljudske nepravde i borci za ljudska prava.

EIDHR posebno podržava aktivnosti pokreta koji se bore protiv različitih vidova diskriminacije, kao što su pokreti za ženska prava, LGBT, prava dece i prava nacionalnih manjina..

Zvaničan sajt: eidhr.eu/

Nema otvorenih konkursa