Budžet 449. 4 milliona evra

Ima za cilj da podstakne inovacije u zdravstvu i unapredi održivost zdravstvih sistema, poboljšta zdravlje građana Evrope i zaštiti ih od prekograničnih pretnji zdravlju.

Glavni ciljevi su: promocija zdravlja, prevencija bolesti i poboljšanje podsticajnog okruženja za razvoj zdravih životnih stilova; zaštita građana od prekograničnih pretnji zdravlju; doprinos inovativnim, efikasnim i održivim zdravstvenim sistemima; bolji pristup zdravstvenoj zaštiti

U najvećem broju slučajeva EU grantovi čine 60% ukupnih troškova projekta. U izuzetnim slučajevima udeo finansiranja ide i do 80%, kao npr u zemljama sa nižim bruto nacionalnim prihodom koje učestvuju u zajedničkim akcijama.

Zvaničan sajt: ec.europa.eu/chafea/health/

Nema otvorenih konkursa