Budžet 79 milijardi evra

Cilj programa je da evropska nauka bude konkurentna na svetskom nivou, da uklanja barijere za inovacije i pospešuje saradnju između javnog i privatnog sektora kako bi se kreirale inovacije..

Ključni podprogrami:
1. Izvrsnost u nauci
2. Vođstvo u industriji, uključujući Instrument za MSP
3. Društveni izazovi, uključujući oblasti Zdravstva, poljoprivrede, energetike, transporta, klimatske promene i bezbednost

Innstrument za MSP je dizajniran specijalno za inovativna mala i srednja preduzeća (MSP) sa međunarodnim ambicijama, koja mogu i samostalno da konkurišu, a koja žele da svoje inovativne poslovne ideje komercijalizuju na tržištu

Zvaničan sajt: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Otvoreni konkursi

Poljoprivreda i šumarstvo

Energetika

Zaštita okoline i klimatske akcije

Hrana i zdrava ishrana

Finansiranje istraživača

Zdravstvo

ICT

Bezbednost

Mala i srednja preduzeća

Društvene i humanističke nauke

Društvo

Transport