Budžet 1.462.720.000€

Podstiče pojedince i organizacije iz oblasti kulture, audio-vizuelnih medija i kreativne industrije da rade širom Evrope, da pridobiju novu publiku i van svoje zemlje i da razviju veštine neophodne u digitalnom dobu. Takođe, doprinossi očuvanju kulturne i jezičke raznovrstnosti.

Glavne ovlasti podrške su: mediji, kultura (prekogranična saradnja, evropske platforme, umreževanja i književno prevođenje) i međusektorska saradnja što uključuje program za garancije, međudržavnu saradnju i projekte vezane za integraciju izbeglica.

Podprogram MEDIA finansijski podržava filmsku i audiovizuelnu industriju (uključujući produkciju igranih filmova, tv drama, dokumentarnih filmova…) u razvoju, ditribuciji i promociji i pomaže im da prodru na nova tržišta van evropskih granica.

Zvaničan sajt: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Otvoreni konkursi

Kultura

Mediji

Cross sectoral