EUTA pruža informacije i analize o mogućnostima finansiranja iz EU fondova, pomaže Vam da pripremite i napišete predloge projekata i osigurava visok kvalitet rezultata i uticaja tokom sprovođenja projekta, kao i održivost nakon relizacije projekata.

[sdm_download id=”2342″ fancy=”0″ button_text=”PREUZIMANJE”]

[sdm_download id=”2342″ fancy=”0″ button_text=”PREUZIMANJE”]

[sdm_download id=”2342″ fancy=”0″ button_text=”PREUZIMANJE”]

[sdm_download id=”2342″ fancy=”0″ button_text=”PREUZIMANJE”]

[sdm_download id=”2342″ fancy=”0″ button_text=”PREUZIMANJE”]