Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja predloga projekta, a fokusiraćemo se na metodologiju pripreme i pisanja projekta za EU program HORIZON 2020 i otvorenog konkursa program IDEJE, FONDA ZA NAUKU RS. Sve što naučite može da se primeni na pisanje istraživačkih projekata finansiranih iz međunarodnih, evropskih i nacionalnih fondova.

Centralni deo treninga je na pisanju ključnih sekcija predloga projekta koje se ocenjuju: Excellence, Impact i Implementation.

Stoga, trening je namenjen svim istraživačima, bez obzira na oblast istraživanja, koji trenutno pišu projekte za otvorene konkurse ili se pripremaju za buduće međunarodne, evropske i nacionalne pozive. Trening je namenjen i organizacijama koje nisu istraživačke (npr kompanijama, državnom sektoru, NVO), ali žele da učestvuju na istraživačkim projektima.

Predavači: Prof. Dr Steve Quarrie, Prof. Dr Goran Stojanović

Kada:
21/22. septembar 2020

Gde:
On-line