Trenutno su otvorena 2 Twinning poziva za 2023. godinu: Bottom-up i Green Deal, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje – 28.09.2023.

Svim istraživačima koji planiraju da pripremaju i podnose predloge projekata za ovaj poziv EUTA će pomagati kroz:

1) Treninge za pisanje projekata, a za više informacija o programu, datumima i ceni treninga pogledati na strani Trening za pisanje Horizon Europe Twinning projekata (ovde samo ubaciti hyperlink na tu stranu)

2) Pomoć u razvoju projektne ideje, formulisanju osnovne strukture projekta i ključnih aktivnosti (Radnih paketa), pisanju predloga projekta i pojedinih sekcija, kao što je npr sekcija Impakt i povezivanju svih delova predloga projekta u skladnu, koherentnu celinu.

3) Pre-evaluaciju predloga projekata, odnosno davanje saveta i komentara šta treba izmeniti i unaprediti kako bi projekat odgovorio na zahteve EK definisane u Radnom programu i tekstu poziva.