Trenutno je otvoren poziv Twinning Western Balkans Special samo za 6 zemalja Zapadnog Balkana sa krajnjim rokom za podnošenje prijava do 05. oktobra 2021. Takođe, najavljen je i Twinning poziv, koji se do sada uobičajeno raspisivao u okviru Horizon 2020 programa sa krajnjim rokom 18. januar 2022. godine.

Svim istraživačima koji planiraju da pripremaju i podnose predloge projekata za ovaj poziv EUTA će pomagati kroz:
1) Treninge za pisanje projekata, a za više informacija o programu, datumima i ceni treninga pogledati na strani Trening za pisanje Horizon Europe Twinning projekata
2) Pomoć u razvoju projektne ideje, formulisanju osnovne strukture projekta i ključnih aktivnosti (Radnih paketa), pisanju predloga projekta i pojedinih sekcija, kao što je npr sekcija Impakt i povezivanju svih delova predloga projekta u skladnu, koherentnu celinu.
3) Pre-evaluaciju predloga projekata, odnosno davanje saveta i komentara šta treba izmeniti i unaprediti kako bi projekat odgovorio na zahteve EK definisane u Radnom programu i tekstu poziva.