EUTA je tim stručnjaka za upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova posvećen pružanju efikasne podrške organizacijama i pojedincima u zemljama Zapadnog Balkana kako bi unapredili vaš učinak i kvalitet rezulata. Naš glavni cilj je da se poveća broj finansiranih projekata u Srbiji i u zemljama regiona i da osiguramo da realizovani projekti naših klijenata ostvare izuzetan uticaj i održivost.

PROČITAJ VIŠE

GLAVNE AKTIVNOSTI

EUTA vodi svoje klijente kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje i pisanja predloga projekata do realizacije i pomaže Vam da transformišete Vaše ideju u kvalitetne predloge projekata tako što ćete na našim treninzima unaprediti veštine u pisanju projekata za EU fondove, ali i kroz pružanje direktne pomoći u svim ključnim fazama pripreme i realizacije projekata.

NAŠ TIM

Naš uspeh je posledica timskog rada, a saradnja sa pojedincima i drugim organizacijama je osnova naših dobrih rezulata. Mi smo mreža stručnjaka za oblast EU fondova, jer mi znamo kako se pišu uspešni EU projekti i imamo iskustva i u upravljanju i koordinaciji velikih međunarodnih projekata. Posebno smo zainteresovani za projekte iz oblasti poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva i tehničkih nauka. Mi želimo da podelimo sa Vama naše iskustvo i znanje i da povećamo broj pojedinaca koji znaju sami da pišu EU projekte ali i da pripremaju tendersku dokumentaciju za javne nabavke u Srbiji, na Balkanu i celoj Evropi.

UPOZNAJ NAŠ TIM

KLJUČNI PODACI O NAMA

0+
0+
0
0
0

PRIJAVI SE ZA NAŠE NAREDNE DOGAĐAJE

Kako uspešno napisati i budžetirati EU projekat

Trening za pripremu, pisanje i budžetiranje
EU projekata

Beograd,
od 7/8/13. jun 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

HORIZON2020
MSCA Individual Fellowships

Trening za pripremu i pisanje
H2020 MSCA IF projekata

Beograd,
od 25-26. jun 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

Kako uspešno sprovesti H2020 projekat

Trening za finansijsko upravljanje
i administraciju

Beograd,
od 14-15. jun 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

  H2020 MSCA Individual Fellowships

  krajnji rok 11. septembar 2019

  PROČITAJ VIŠE

  Cinema Networks 2019

  krajnji rok 31. maj 2019

  PROČITAJ VIŠE

  Purchase of Tube wall system for flood protection

  krajnji rok 10. jun 2019

  PROČITAJ VIŠE