EUTA je tim stručnjaka za upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova posvećen pružanju efikasne podrške organizacijama i pojedincima u zemljama Zapadnog Balkana kako bi unapredili vaš učinak i kvalitet rezulata. Naš glavni cilj je da se poveća broj finansiranih projekata u Srbiji i u zemljama regiona i da osiguramo da realizovani projekti naših klijenata ostvare izuzetan uticaj i održivost.

PROČITAJ VIŠE

GLAVNE AKTIVNOSTI

EUTA vodi svoje klijente kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje i pisanja predloga projekata do realizacije i pomaže Vam da transformišete Vaše ideju u kvalitetne predloge projekata tako što ćete na našim treninzima unaprediti veštine u pisanju projekata za EU fondove, ali i kroz pružanje direktne pomoći u svim ključnim fazama pripreme i realizacije projekata.

NAŠ TIM

Naš uspeh je posledica timskog rada, a saradnja sa pojedincima i drugim organizacijama je osnova naših dobrih rezulata. Mi smo mreža stručnjaka za oblast EU fondova, jer mi znamo kako se pišu uspešni EU projekti i imamo iskustva i u upravljanju i koordinaciji velikih međunarodnih projekata. Posebno smo zainteresovani za projekte iz oblasti poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva i tehničkih nauka. Mi želimo da podelimo sa Vama naše iskustvo i znanje i da povećamo broj pojedinaca koji znaju sami da pišu EU projekte ali i da pripremaju tendersku dokumentaciju za javne nabavke u Srbiji, na Balkanu i celoj Evropi.

UPOZNAJ NAŠ TIM

KLJUČNI PODACI O NAMA

0+
0+
0
0
0

PRIJAVI SE ZA NAŠE NAREDNE DOGAĐAJE

Kako uspešno napisati i upravljati EU projektima

Trening za pripremu, pisanje i upravljanje EU projektima

Beograd,
od 1-9. februar 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

HORIZON2020
MSCA RISE

Trening za pripremu i pisanje projekatа

Beograd,
od 1-2. marta 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

Logička matrica i javne nabavke na EU projektima

EU projekti
od A do Z

Beograd,
od 4-8. marta 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

  Research and Innovation Staff Exchange

  krajnji rok 2. april 2019

  PROČITAJ VIŠE

  Support to Festivals 2019

  krajnji rok 7. maj 2019

  PROČITAJ VIŠE

  Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

  krajnji rok 7. februar 2019

  PROČITAJ VIŠE