EUTA je tim stručnjaka za upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova posvećen pružanju efikasne podrške organizacijama i pojedincima u zemljama Zapadnog Balkana kako bi unapredili vaš učinak i kvalitet rezulata. Naš glavni cilj je da se poveća broj finansiranih projekata u Srbiji i u zemljama regiona i da osiguramo da realizovani projekti naših klijenata ostvare izuzetan uticaj i održivost.

PROČITAJ VIŠE

GLAVNE AKTIVNOSTI

EUTA vodi svoje klijente kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje i pisanja predloga projekata do realizacije i pomaže Vam da transformišete Vaše ideju u kvalitetne predloge projekata tako što ćete na našim treninzima unaprediti veštine u pisanju projekata za EU fondove, ali i kroz pružanje direktne pomoći u svim ključnim fazama pripreme i realizacije projekata.

NAŠ TIM

EUTA je tim stručnjaka za EU, a posebno za istraživačko-inovativne projekte, koji se pre svega finansiraju iz EU programa Horizon 2020. Nas karakteriše:

 • Dugogodišnje iskustvo u pripremi i pisanju EU projekata
 • Iskustvo u koordinaciji i upravljanju EU projektima
 • Korišćenje najboljih metoda u prenošenju znanja i veština
 • Akademski background trenera i konsultanata
UPOZNAJ NAŠ TIM

KLJUČNI PODACI O NAMA

0+
0+
0
0
0+

PRIJAVI SE ZA NAŠE NAREDNE DOGAĐAJE

Horizon 2020 EIC Accelerator

Trening za pisanje H2020 EIC Accelerator projekata

Beograd,
27. septembra 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

Horizon 2020 Twinning

Trening za pisanje Twinning i ERA Chairs projekata

Beograd,
5 i 12. oktobra 2019

PROČITAJ VIŠE I REGISTRUJ SE

Erasmus+

Trening za pripremu i pisanje Erasmus+ projekata

Beograd,
od novembra 2019

USKORO VIŠE INFORMACIJA

  H2020 MSCA Individual Fellowships

  krajnji rok 11. septembar 2019

  PROČITAJ VIŠE

  H2020 Twinning WIDESPREAD-05-2020

  krajnji rok 14. nov 2019

  PROČITAJ VIŠE

  IPA CBC Srbija – Severna Makedonija

  krajnji rok 27. sep 2019

  PROČITAJ VIŠE