HORIZON 2020 Strength2Food

2023-12-21T00:07:43+01:00

Pun naziv projekta: Jačanje održivosti evropskih lanaca snabdevanja kroz unapređenje kvaliteta hrane i javnih nabavki Kordinator: University of Newcastle-upon-Tyne Trajanje: 2016-2020 Budžet: EUR 6,911,876.25 Informacije: strength2food.eu Strength2Food ima za cilj unapređenje efikasnosti evropskog sistema kvaliteta hrane, sistema javnih nabavki i da stimuliše održivost prehrambenih lanaca snabdevanja kroz istraživanja, inovacije i demonstriranje. Partneri: naš konzorcijum od ukupno 30 partnera se sastoji od predstavnika akademskih organizacija, MSP, organizacija koje se bave komunikacijom iz 11 EU zemalja i 4 zemlje van EU čime se obezbeđuje multi sektorski prisup. EUTA doprinosi uspešnom vođenju projekta i obezbeđuje održivost projekta [...]

HORIZON 2020 Strength2Food2023-12-21T00:07:43+01:00

TEMPUS CASA

2023-12-21T19:06:25+01:00

Pun naziv projekta: Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom Kordinator: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Trajanje: 2013-2016 Budžet: EUR 895,225.13 Informacije: casa.polj.uns.ac.rs CaSA ima za cilj jačanje veza između visokog obrazovanja i društva kroz izgradnju kapaciteta svih pet poljoprivrednih fakulteta u Srbiji u cilju unapređenja kompetencija nastavnika u oblasti pedagoških veština i veština vođenja e-Learning obuke za stručno usavršavanje. Partneri: naš konzorcijum se sastoji od 13 partnera i to svih poljoprivrednih fakulteta iz Srbije (državnih i privatnih), 3 Univerziteta iz EU (Temišvar, Maribor i Foggia) i 5 neakademskih [...]

TEMPUS CASA2023-12-21T19:06:25+01:00

FP7 COMPETE

2023-12-21T19:06:07+01:00

Pun naziv projekta: Međunarodno poređenje lanaca snabdevanja poljoprivrednih proizvoda: determinante konkurentnosti i učinkovitosti na EU i međunarodnim tržištima Kordinator: Leibniz Institut fuer Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa (IAMO)Trajanje: 2012-2015Budžet: EUR 2,422,725.00Informacije: compete-project.eu COMPETE ima za cilj da pruži jasnu i inovativnu procenu konkurencije evropskih lanaca snabdevanja hranom kroz integraciju različitih i novih pristupa, a što će za rezultat imati unapređenje konkurentnosti i promociju bio-ekonomije zasnovane na znanju u Evropi. Partneri: konzorcijum je sastavljen od 16 partnera iz 10 evropskih zemalja i okuplja na jednom mestu akademike, organizacije koje se bave trgovinom, predstavnike industrije, njihova savetodavna [...]

FP7 COMPETE2023-12-21T19:06:07+01:00