Ovo je najsveobuhvatniji i najbolje ocenjeni EUTA trening.

Ovaj 4-dnevni trening smo podelili u 2 dela: 1) za pripremu i pisanje Horizon projekata (prva 2 dana) i za budžetiranje i upravljanje Horizon Europe projektima (poslednja 2 dana). Trening obuhvata sve faze razvoja projekta, od identifikacije poziva do upravljanja projektima i to kroz prezentacije predavača, demonstraciju konkretnih primera iz prakse trenera, radionice i diskusiju.

Tokom, ali i nakon treninga polaznici će imati priliku da unaprede svoje veštine u pripremi pisanju projekata i kroz praktične vežbe na pisanju pojednostavljenog predloga projekta, opisu projektnog tima i ključnih eksperata i kalkulaciji projektnog budžeta.

Radićemo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon Europe, a analiziraćemo i najavljene pozive za 2023/24 godinu, koji su relevantni za polaznike treninga.

Kada:
18/23/25/26 okt. 2023

Gde:
Uživo u Beogradu