Trening za pripremu, pisanje i upravljanje Horizon Europe projektima je najbolje ocenjeni i najsveobuhvatniji program treninga koji pokriva sve faze u upravljanju projektima, od analize Horizon programa i otvorenih poziva, pisanja predloga projekata, pripreme budžeta i implementacije projekata.

Ovaj 4-dnevni trening smo podelili u 2 modula: 1) za pripremu i pisanje Horizon projekata (prva 2 dana) i 2) za budžetiranje i upravljanje Horizon Europe projektima (poslednja 2 dana).

Radićemo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon Europe, a analiziraćemo i najavljene pozive za 2023/24 godinu, koji su relevantni za polaznike treninga.

Stečene veštine, pre svega u pisanju projekata, mogu da se primene i na druge programe, pre svega na pozive Fonda za nauku, ali i druge međunarodne donatorske programe.

Kada:
15/17/22/24. maj 2024

Gde:
uživo u Beogradu