Pun naziv projekta: Jačanje održivosti evropskih lanaca snabdevanja kroz unapređenje kvaliteta hrane i javnih nabavki

Kordinator: University of Newcastle-upon-Tyne
Trajanje: 2016-2020
Budžet: EUR 6,911,876.25
Informacije: strength2food.eu

Strength2Food ima za cilj unapređenje efikasnosti evropskog sistema kvaliteta hrane, sistema javnih nabavki i da stimuliše održivost prehrambenih lanaca snabdevanja kroz istraživanja, inovacije i demonstriranje.

Partneri: naš konzorcijum od ukupno 30 partnera se sastoji od predstavnika akademskih organizacija, MSP, organizacija koje se bave komunikacijom iz 11 EU zemalja i 4 zemlje van EU čime se obezbeđuje multi sektorski prisup.

EUTA doprinosi uspešnom vođenju projekta i obezbeđuje održivost projekta kroz obuke partnera na projektu. Sa našom ekspertizom iz oblasti ruralnog razvoja i kooperative doprinosimo da se usklade potrebe od strane škola sa ponudama poljoprivrednih proizvođača.

Partneri