Svaki od postojećih EUTA treninga može da se prilagodi i dizajnira prema specifičnim potrebama klijenata. Npr naši predavači će na standardnim treninzima demonstrirati kako se radi analiza EU konkursa kako biste kasnije mogli da primenite te veštine prilikom pripreme Vaših projekata. Sa druge strane tokom in-house treninga analiziraćemo konkurs koji je relevantan za Vaše projektne ideje, napravićemo Work breakdown structure, idenitifikovaćemo Vašu ulogu i aktivnosti na projektu, finansirane EU projekte iz Vaših oblasti i moguće partnerske organizacije na projektu.

Dakle, fokusiraćemo se na oblasti, teme i konkurse koji su važni za vašu organizaciju.

Ukoliko ste dobili finansije za Vaš projekat tokom in-house treninga radićemo sa zaposlenima sa Vaše institucije, koji su ukljuceni u proces implementacije medjunarodnih projekata i pomoći ćemo Vam da postavite sistem za implementaciju medjunarodnih projekata finansiranih od strane EC i drugih donatora, a u skladu sa organizacionom strukturom i uobicajenom poslovnom praksom Vaše institucije.

Prvi korak je da organizujemo sastanak, analiziramo Vaše potrebe i očekivanja i dizajniramo program treninga koji se uklapa u ciljeve koje želite da postignete. EUTA obezbeđuje i garantuje za kvalitet programa treninga, predavača, stručnjaka sa dokazanim iskustvom, prezentacije i dodatne materijale i obezbeđuje sertifikat o učešću na treningu.

Do sada smo realizovali 24 in-house treninga prilagođenih potrebama, pre svega, istraživačkih institucija, ali i privatnim i javnim kompanijama, kao i nevladinom sektoru. Najveći broj trening je bio za pisanje istraživačkih projekata i na njima je prisustvovalo preko 700 učesnika, uključujući istraživače, ali i administrativno i finansijsko osoblje. Neki od naših klijenata su: