EU Projekti

2023-12-21T17:47:56+01:00

EUTA pruža informacije i analize o mogućnostima finansiranja iz EU fondova, pomaže Vam da pripremite i napišete predloge projekata i osigurava visok kvalitet rezultata i uticaja tokom sprovođenja projekta, kao i održivost nakon relizacije projekata. Mi Vam pomažemo da obezbedite finansijska sredstava, ostvarite svoje ciljeve i pretvorite Vaše ideju u predloge projekata tako što Vas obučavamo da sami uspešno pišete i sprovodite projekte i pružamo konsultantske usluge koje pokrivaju ceo ciklus razvoja projekta od ideje do realizacije. Pomoć u pripremi projekta Identifikacija EU programa i fondova koji odgovaraju Vašim potrebama i projektnim idejamaanaliza raspoloživih izvora [...]

EU Projekti2023-12-21T17:47:56+01:00

Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

2023-12-21T19:09:32+01:00

Članovi tima za kvalitet pružaju konsultantske usluge visokoškolskim ustanovama i pojedincima u primeni i ispunjenju standarda za akreditaciju (ustanova, studijskih programa i početnu) u visokom obrazovanju prilikom spoljašnje evaluacije i to kako u skladu sa nacionanlim, tako i sa evropskim standardima (ESG, Deo 2). Naši eksperti iz tima za kvalitet kroz konsultacije, i posebno u okviru seminara koje EUTA drži u visokoškolskim ustanovama, pružaju savetodavne usluge visokoškolskim ustanovama o primeni nacionalnih standarda za samovrednovanje. Ovim bi se ostvario podsticaj razvoju unutrašnjih mehanizama obezbeđenja kvaliteta u okviru visokoškolske ustanove, sa posebnim akcentom na primenu evropskih standarda kvaliteta (ESG, Deo 1). [...]

Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju2023-12-21T19:09:32+01:00