About eutawordp

This author has not yet filled in any details.
So far eutawordp has created 91 blog entries.

Horizon Europe: Korak po korak od ideje do uspešnog projekta

2024-05-31T14:29:55+02:00

U fokusu ovog 3-dnevnog treninga je pisanje Horizon Europe projekata, a učesnici će pored detaljnih instukcija kako se popunjava svaka sekcija aplikacionog formulara imati prilike da i sami vežbaju pisanje delova projekta na praktičnim radionicama. Tokom treninga učesnici će steći konkretna i primenjiva znanja i veštine za pisanje uspešnih predloga projekata za Horizon Europe uz savete i mentorstvo trenera sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju i upravljanju Horizon Europe i dr. međunarodnim projektima. Stečene veštine doprineće  razvoju i usavršavanju istraživačkih karijera polaznika i povećanju stope uspešnosti u pisanju nacionalnih i međunarodnih projekata. Predavač: GORAN STOJANOVIĆ [...]

Horizon Europe: Korak po korak od ideje do uspešnog projekta2024-05-31T14:29:55+02:00

Trening za pisanje Horizon Europe EIC Pathfinder projekata

2024-04-21T20:43:16+02:00

Trening je namenjen pojedincima i institucijama koje se pripremaju za Horizon Europe EIC Pathfinder poziv, čiji je cilj da podrži razvoj novih tehnologija iz različitih oblasti istraživanja i inovacija. U pitanju su projekti do 3 MEUR na kojima učestvuju konzorcijumi koje čine istraživačke institucije i kompanije. Tokom treninga ćemo detaljno analizirati tekst poziva i očekivanja EK, ukazati na specifičnosti poziva, pružiti instrukcije za pisanje svih delova predloga projekta i predstaviti uspešne primere finansiranih projekata na kojima učestvuju institucije iz Srbije Kada: Gde: Skinite brošuru Registracija

Trening za pisanje Horizon Europe EIC Pathfinder projekata2024-04-21T20:43:16+02:00

Video materijali sa treninga

2023-12-26T20:39:29+01:00

STEVE QUARRIE je šef EUTA tima za edukaciju. Ima više od 40 godina iskustva u sektoru edukacije kao i u pisanju i upravljanju EU projektima (FP4 STREP EGRAM, FP6 WATERWEB, FP7 CAREBREED, H2020 Strength2Food). Steve je napisao više od 10 projekata finansiranih iz EU fondova, sa procentom uspešnosti u okviru FP7 i H2020 od preko 70%. Učestvovao i kao nezavisni ekspert u nekoliko Tempus projekata, a radio je i kao zvanični evaluator EK u Briselu. PROF. DR STEVE QUARRIE GORAN STOJANOVIĆ je gostući predavač. Ima 20 godina iskustva u sektoru edukacije i 10 godina iskustva [...]

Video materijali sa treninga2023-12-26T20:39:29+01:00

On-line trening EU projekti od A do Z

2023-12-26T19:49:07+01:00

Ova online obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz novih EU fondova (2021-2027) i vodi Vas kroz ceo process razvoja projekta: od generisanja ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do pripreme budžeta in a kraju pripreme tenderske dokumentacija. Program obuke bazira se na primeni Logičke Matrice Projekta (LFM), menadžerskog alata koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i povežete Vaš predlog projekta sa aplikacionim formularom i budžetom. Način rada bazira se na kombinaciji prezentacija, demonstracije primera finansiranih projekata iz lične prakse trenera, praktičnih radionica na razvoju projektne ideje i kreiranju [...]

On-line trening EU projekti od A do Z2023-12-26T19:49:07+01:00

Trening za pripremu, pisanje i budžetiranje EU projektima

2023-12-26T19:50:47+01:00

Ovaj 3-dnevan trening je namenjem pojedincima koji žele da usavrše svoje veštine u pripremi i pisanju projekata za EU fondove, pre svega za EU program za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Bazira se na razvoju projekta od generisanja ideje, identifikacije i analizu H2020 konkursa, kreiranju inicijalnog koncepta projekta (ciljevi, rezultati, aktivnosti i partneri) tokom prvog dana treninga i na pisanju celog aplikacionog formulara, tj. ključnih delova aplikacije koji se ocenjuju: Excellence, Impact i Implementation. Trećeg dana treninga fokus je na prirpemi projektnog budžeta, a učesnici će tokom brojnihi radionica raditi na pisanju realnog budžeta, kako ne bi imali problem [...]

Trening za pripremu, pisanje i budžetiranje EU projektima2023-12-26T19:50:47+01:00

Trening za pripremu, pisanje i upravljanje Horizon projektima

2024-05-26T23:59:14+02:00

Trening za pripremu, pisanje i upravljanje Horizon Europe projektima je najbolje ocenjeni i najsveobuhvatniji program treninga koji pokriva sve faze u upravljanju projektima, od analize Horizon programa i otvorenih poziva, pisanja predloga projekata, pripreme budžeta i implementacije projekata. Ovaj 4-dnevni trening smo podelili u 2 modula: 1) za pripremu i pisanje Horizon projekata (prva 2 dana) i 2) za budžetiranje i upravljanje Horizon Europe projektima (poslednja 2 dana). Radićemo na konkursnoj dokumentaciji, aplikacionim i evaluacionim formularima za EU program Horizon Europe, a analiziraćemo i najavljene pozive za 2023/24 godinu, koji su relevantni za polaznike treninga. Stečene veštine, pre svega [...]

Trening za pripremu, pisanje i upravljanje Horizon projektima2024-05-26T23:59:14+02:00

Trening za pisanje EIC Accelerator Pilot i FTI projekata

2024-01-11T19:59:48+01:00

Horizon 2020 SME Instrument kao posebna šema finansiranja, u kojoj inovativna mala i srednja preduzeća mogu samostalno konkurisati za bespovratna sredstva, se polako privodi kraju, a na scenu stupa njegov naslednik EIC Accelerator Pilot. EIC Accelerator Pilot je deo Enhanced European Innovation Council pilot pod čijom kapom se nalazi još nekoliko programa: EIC Pathfinder (FET-Open i FET-Proactive), Fast Track to Innovation (FTI) i Horizon Prizes, koji obezbeđuje finansiranje za inovacije koje u svojim oblastima prave važne pomake i stvaraju nova tržišta. Dakle, to je EU program koji nudi finansijsku pomoć i usluge inovativnim start-up firmama, malim i srednjim preduzećima, inovatorima, preduzetnicima i istraživačima za razvoj i [...]

Trening za pisanje EIC Accelerator Pilot i FTI projekata2024-01-11T19:59:48+01:00

Trening za pisanje H2020 Twinning i ERA Chairs projekata

2023-12-26T19:53:30+01:00

H2020 program Spreading Excellence and Widening Participation namenjen je onim zemljama koje ostvaruju slabije rezultate u istraživanju i inovacijama, pa organizacije iz Srbije i regiona ne moraju da se takmiče sa institucijama iz najrazvijenih zemalja, kako bi došle do finansijskih sredstava iz EU/H2020 fondova. Twinning i ERA Chairs su program namenjeni jačanju kapaciteta istraživačkih institucija iz slabije razvijenih zemalja: Twinning kroz saradnju sa barem 2 prestižne istraživačke institucije, a ERA Chairs kroz angažovanje najbolji svetskih naučnika iz relevatnih oblasti. Trenutno su oba poziva otvorena, a krajnji rok za podnošenje aplikacije je 14. novembar 2019. EUTA organizuje 2-dnevan trening koji [...]

Trening za pisanje H2020 Twinning i ERA Chairs projekata2023-12-26T19:53:30+01:00

On-line trening za pisanje MSCA Individual Fellowships (IF) projekata

2023-12-26T19:56:00+01:00

Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF 2020) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 09. septembar 2020. To je poziv koji je namenjen iskusnim istraživačima, koji imaju odbranjenu doktorsku disertaciju ili koji imaju više od 4 godine istraživačkog iskustva, za njihovo usavršavanje u okviru predloženog istraživačkog projekta. Više informacija o programu ćete naći u brošuri u prilogu. Prolaznost je oko 15%, a svake godine bude odobreno oko 1350 projekata za realizaciju, u okviru European Fellowships (Standard European Fellowships, Career Restart Panel, Reintegration Panel, Society&Enterprise Panel) i [...]

On-line trening za pisanje MSCA Individual Fellowships (IF) projekata2023-12-26T19:56:00+01:00

Trening za pisanje Erasmus Plus projekata

2023-12-26T19:59:04+01:00

Tokom 2 dana treninga za pisanje Erasmus+ projekata pokrićemo ceo proces razvoja projekata od generisanja projektne ideje, pisanja predloga projekta, pripreme budžeta do evaluacije. Prvog dana ćemo predstaviti program Erasmus+ i trenutno otvorene konkurse, konkursnu dokumentaciju i metodologiju pripreme i pisanja predloga projekta. Dan ćemo završiti sa radionicom na kojoj će učesnici predlagati svoje projekte ideje, koje će tokom drugog dana razvijati i raspisivati. Drugi dan će praktično ceo biti u formi interaktivnih radionica, kako bi na kraju treninga polaznici imali definisane ključne elemente svojih Erasmus+ projekata. Prvi dan treninga ćemo realizovati preko Zoom platforme za sve učesnike, dok [...]

Trening za pisanje Erasmus Plus projekata2023-12-26T19:59:04+01:00