Pun naziv projekta: Međunarodno poređenje lanaca snabdevanja poljoprivrednih proizvoda: determinante konkurentnosti i učinkovitosti na EU i međunarodnim tržištima

Kordinator: Leibniz Institut fuer Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa (IAMO)
Trajanje: 2012-2015
Budžet: EUR 2,422,725.00
Informacije: compete-project.eu

COMPETE ima za cilj da pruži jasnu i inovativnu procenu konkurencije evropskih lanaca snabdevanja hranom kroz integraciju različitih i novih pristupa, a što će za rezultat imati unapređenje konkurentnosti i promociju bio-ekonomije zasnovane na znanju u Evropi.

Partneri: konzorcijum je sastavljen od 16 partnera iz 10 evropskih zemalja i okuplja na jednom mestu akademike, organizacije koje se bave trgovinom, predstavnike industrije, njihova savetodavna tela, kao i poljoprivredna udruženja i zadruge.

Naš tim je držao kurseve partnerima na projektu kako bi oni produbili svoje veštine o kvalitetnom istraživanju, pisanju naučnih radova, pripremanju i pisanju EU projekata, zatim komunikaciji, lobiranju i pripremanju prezentacija u cilju širenja informacija o aktivnostima i rezultatima projekta.

Partneri