Video materijali sa treninga

2023-12-26T20:39:29+01:00

STEVE QUARRIE je šef EUTA tima za edukaciju. Ima više od 40 godina iskustva u sektoru edukacije kao i u pisanju i upravljanju EU projektima (FP4 STREP EGRAM, FP6 WATERWEB, FP7 CAREBREED, H2020 Strength2Food). Steve je napisao više od 10 projekata finansiranih iz EU fondova, sa procentom uspešnosti u okviru FP7 i H2020 od preko 70%. Učestvovao i kao nezavisni ekspert u nekoliko Tempus projekata, a radio je i kao zvanični evaluator EK u Briselu. PROF. DR STEVE QUARRIE GORAN STOJANOVIĆ je gostući predavač. Ima 20 godina iskustva u sektoru edukacije i 10 godina iskustva [...]