U fokusu ovog 3-dnevnog treninga je pisanje Horizon Europe projekata, a učesnici će pored detaljnih instukcija kako se popunjava svaka sekcija aplikacionog formulara imati prilike da i sami vežbaju pisanje delova projekta na praktičnim radionicama.
Tokom treninga učesnici će steći konkretna i primenjiva znanja i veštine za pisanje uspešnih predloga projekata za Horizon Europe uz savete i mentorstvo trenera sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju i upravljanju Horizon Europe i dr. međunarodnim projektima. Stečene veštine doprineće  razvoju i usavršavanju istraživačkih karijera polaznika i povećanju stope uspešnosti u pisanju nacionalnih i međunarodnih projekata.

Predavač:

Prof. Dr Goran Stojanović radi na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ima više od 26 godina iskustva u oblasti obrazovanja i 17 godina iskustva u pisanju i realizaciji EU projekata u vrednosti od preko 20,87 miliona evra. Goran je trenutno koordinator ili partner u 4 Horizon Europe projekata i 4 H2020 projekta.

Kada:
13/14/18. jun

Gde:
Centar za promociju nauke