Ovaj 2-dnevni trening će Vam pomoći da uspešno realizuju projektne aktivnosti, ostvarite planirane rezultate i posebno upravljate finansijama na Horizon Europe projektima, bez obzira da li su u ulozi partnera ili koordinatora projekta, kako biste maksimalno iskoristili odobrena finansijska sredstva.

Iako je fokus treninga na finansijskoj implementaciji i administraciji Horizon projekata, posvetićemo dovoljno vremena i za pripremu projektnog budžeta i izračunavanje troškova osoblja (Personnel costs) na Horizon projektima.

Predavači:

Prof. Dr Goran Stojanović, MSc Marija Šola Spasić

Kada:
21-22. jun 2022

Gde:
Beograd, Kneza Miloša 47
Biznis centar Savski Venac