Trenutno je otvoreno dva HORIZON 2020 Marie Skłodowska-Curie (MSCA) poziva za podnošenje predloga projekata: MSCA-RISE-2019 i MSCA-IF-2019. Kranji rok za slanje predloga projekata za MCSA-IF-2019 je 11.09.2019, a za MSCA-RISE-2019 je 02.04. 2019. godine.

To su pozivi koji promovišu razmenu znanja i ideja od istraživanja do tržišta kroz međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu saradnju.

EUTA stručnjaci koji imaju višegodišnje iskustvo u pisanju, implementaciji i evaluaciji Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie (MSCA) projekata Vam pomažu da unapredite kvalitet predloga projekta i povećate Vaše šanse za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava iz EU programa za istraživanje i inovacije HORIZON 2020.

Konsultacije uključuju pojedinačni rad sa mentorom i direktne konsultacije u trajanju od 3 sata, kao i dodatne materijale: tipične greške na MSCA projektima, saveti zvaničnih evaluatora, check-listu i dr. Tokom rada ćemo zajedno analizirati specifičnosti oba poziva, aplikacioni formular i ključne delove Vašeg projekta: excellence, impact, implementaciju, partnerske organizacije i zatim dati konkretne komentare šta može da se promeni i unapredi u skladu sa kriterijumima za evaluaciju. Proći ćemo ceo predlog projekta i zajedno ga kroz direktan razgovor i mailove unapređivati.

Dan konsultacija je namenjen svima koji su već počeli da pišu svoje predloge projekata ili onima koji imaju nameru da pošalju predlog projekta za ove ili možda neke druge pozive u okviru MSCA.