Ne postoji prečica do uspeha

2023-12-28T19:45:41+01:00

Naš kolega Prof. Dr Goran Stojanović sa svojim timom za nano i fleksibilnu elektroniku predstavlja nam mikrofluidne čipove, senzore na papiru koji otkrivaju različite bakterije, vlagu, ispravnost mesa i detektuju ispravnost vode za piće i još mnogo toga na predstojećoj „Evropskoj noći istraživača“ u Novom Sadu. O brojnim inovacijama koje razvijaju na Fakultetu tehničkih nauka uz pomoć fondova EU i programa Horizon 2020 pročitajte više na linku.

Ne postoji prečica do uspeha2023-12-28T19:45:41+01:00

Saradnja sa Ministarstvom odbrane Srbije i Misijom OEBS-a u Srbiji

2023-12-28T19:51:22+01:00

U ponedeljak 15. maja 2017. godine održan je prvi dan treninga „Upravljanje projektnim ciklusom“ za potrebe kadrova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Skup su otvorili v.d. pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane Milan Mojsilović i šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio, a nakon toga je Ratko Bojović, direktor Evropske treninga akademije EUTA, održao uvodno predavanje o mogućnostima finansiranja projekata iz EU fondova. Gdin Mojsilović je naglasio da kurs „Upravljanje projektnim ciklusom“ predstavlja deo programa podrške OEBS jačanju neophodnih veština pripadnika sistema odbrane u oblasti upravljanja projektima i poboljšanju konačnih rezultata. Ambasador Oricio je naglasio da je Ministarstvo odbrane jedno [...]

Saradnja sa Ministarstvom odbrane Srbije i Misijom OEBS-a u Srbiji2023-12-28T19:51:22+01:00

Završen EUTA trening za upravljanje i administraciju EU projektima

2023-12-28T19:54:27+01:00

U subotu 06. maja završili smo prvi dvodnevni Trening za upravljanje i administraciju EU projektima sa fokusom na Horizon 2020. Naše kolege prof. Goran Stojanović i Marija Spasić Šola koji su implementirali veliki broja EU projekata (Horizon 2020, FP7, Erasmus plus, Tempus, Eureka, IPA...) su podelili svoja iskustva sa učesnicima iz Energoprojekta, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Kontrole letenja SCG, Fonda Evropski poslovi APV, Republičkog sekretarijata za javne politike... i ukazali im na glavne izazove i načine kako da prevaziđu moguće probleme prilikom realizacije projekata. Kao finansijski projekt menadžer na ETF-u u Beogradu Marija je sprovela učesnike kroz ceo proces [...]

Završen EUTA trening za upravljanje i administraciju EU projektima2023-12-28T19:54:27+01:00