Naš kolega Prof. Dr Goran Stojanović sa svojim timom za nano i fleksibilnu elektroniku predstavlja nam mikrofluidne čipove, senzore na papiru koji otkrivaju različite bakterije, vlagu, ispravnost mesa i detektuju ispravnost vode za piće i još mnogo toga na predstojećoj „Evropskoj noći istraživača“ u Novom Sadu. O brojnim inovacijama koje razvijaju na Fakultetu tehničkih nauka uz pomoć fondova EU i programa Horizon 2020 pročitajte više na linku.