Vođa tima Evropske trening akademije (EUTA) prof Steve Quarrie je predstavio naše aktivnosti i napredak koji smo ostvarili tokom prve godine Strength2Food projekta na drugom godišnjem sastanku u Barseloni. Steve se fokusirao na našu ulogu u WP 9.1.1 koji se tiče poboljšanja nutritivnog i gastronomskog kvaliteta školske ishrane i WP 9.5.1, koji se bavi podsticanjem saradnje lokalnih poljoprivrednika kako bi se obezbedili kvalitetni poljoprivredni proizvodi za potrebe ishrane u školama u Srbiji.

Dok se deo rasprave odnosio na informacije predstavljene u PPT prezentaciji i podatke koji su prikupljeni od škola tokom prve godine projekta, najveći deo diskusije odnosio na pružanje obrazovnih resursa od strane drugih partnera i prve posete kompanije Barilla školama u Srbiji.

Predstavnici Akademije Barilla, European Food Information Council (EUFIC), Univerziteta u Zagrebu (ZAG) i Ekonomskog fakulteta u Beogradu (BEL) su dali ideje i predloge za obrazovne materijale. Partneri su se složili da razmenjuju informacije među sobom i da se identifikuje jedan set resursa da različite ciljne grupe: decu (preko nastavnika), roditelje, nastavnike, kuhinjsko osoblje, kreatore politika.

U razgovorima sa Barilla akademijom dogovoreno je da poseta njihovog tima kuvara I nutricionista školama u Srbiji na demonstraciji kuvanja hranljivih obroka bude sledeće godine, dok će prva poseta biti u novembru ove godine, kada će se tim Barilla upoznati sa načinom pripreme obroka, raspoloživim resursima u školama u Srbiji, kao I potencijalnim izazovima za uvođenje novih menija.

EUTA, BEL i MPN (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji) će nastaviti posete i rad sa školama na prikupljanju, analizi podataka o kvalitetu i poreklu hrane, kao I aktivnijem učešću škola na Strenght2Food projektu. Mi ćemo takođe nastaviti rad na identifikaciji potencijalnih alternativnih lokalnih dobavljača u ciljnim regionima (Beograd, Novi Sad, Arilje I Valjevo), sa fokusom na zadruge i individualne poljoprivrednike.