EUTA tim je prošle godine pomogao istraživačima iz Srbije, pre svega kroz našu uslugu recenzije da se podnesete 50 predloga projekata za poziv Ideje, Fonda za nauku. Neki od naših klijenata sa kojima smo sarađivali tokom pisanja Ideja projekata su: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković (IBISS), INN Vinča, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i dr, sve ukupno 19 istraživačkih institucija.

Nakon više od godinu dana završen je prvi stepen evaluacije projekata i u drugi krug je od ukupno 917 podnetih projekata prošlo 223, čiji je prosečan broj poena 84 i više. Drugi krug evaluacije podrazumeva usmenu prezentaciju projekta pred komisijom Fonda za nauku u trajanju od 20 minuta. Iako ovih 20 minuta nije ništa u poređenju sa vremenom koji su istraživači proveli pripremajući i pišući svoje Ideja projekta, usmena odbrana projekta nosi 35% ukupnog broja poena, pa je zato jako važan način kako predstaviti svoje projekte ideje i odgovoriti na komentare evaluatora iz prvog kruga.

Stoga je EUTA organizovala pomoć svojim klijentima istraživačima koji su se pripremali za drugi kruga evaluacije. Ukupno 21 projekat istraživača sa kojima smo radili je prošao u 2. krug, što je skoro svaki drugi projekat, preciznije 42%. U prethodnih desetak dana smo organizovali simulaciju intervjua za Fond za nauku kako bismo olakšali našim istraživačima da se bolje pripreme i sa punim samopouzdanjem izađu na usmenu predstavljanje svojih projekata.

Držimo im palčeve i želimo svu sreću!