Ova online obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz novih EU fondova (2021-2027) i vodi Vas kroz ceo process razvoja projekta: od generisanja ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do pripreme budžeta. Program obuke bazira se na primeni Logičke Matrice Projekta (LFM), menadžerskog alata koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i povezivanje Vašeg projekta sa aplikacionim formularom i budžetom.

Predavači:

Prof. Dr Vesna Mandić, MSc Marija Šola Spasić, Ratko Bojović

Kada:
Septembar 2021

Gde:
On-line