Ova online obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz novih EU fondova (2021-2027) i vodi Vas kroz ceo process razvoja projekta: od generisanja ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do pripreme budžeta in a kraju pripreme tenderske dokumentacija. Program obuke bazira se na primeni Logičke Matrice Projekta (LFM), menadžerskog alata koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i povežete Vaš predlog projekta sa aplikacionim formularom i budžetom.

Način rada bazira se na kombinaciji prezentacija, demonstracije primera finansiranih projekata iz lične prakse trenera, praktičnih radionica na razvoju projektne ideje i kreiranju ključnih elemenata Vašeg predloga projekta i interaktivne diskusije učesnika sa trenerima.