Horizon 2020 SME Instrument kao posebna šema finansiranja, u kojoj inovativna mala i srednja preduzeća mogu samostalno konkurisati za bespovratna sredstva, se polako privodi kraju, a na scenu stupa njegov naslednik EIC Accelerator Pilot. EIC Accelerator Pilot je deo Enhanced European Innovation Council pilot pod čijom kapom se nalazi još nekoliko programa: EIC Pathfinder (FET-Open i FET-Proactive)Fast Track to Innovation (FTI) i Horizon Prizes, koji obezbeđuje finansiranje za inovacije koje u svojim oblastima prave važne pomake i stvaraju nova tržišta. Dakle, to je EU program koji nudi finansijsku pomoć i usluge inovativnim start-up firmama, malim i srednjim preduzećima, inovatorima, preduzetnicima i istraživačima za razvoj i komercijalizaciju novih proizvoda, usluga i poslovnih modela, koji će pokrenuti ekonomski rast, kreirati nova ili unaprediti postojeća tržišta u Evropi.

Zahvaljujući saradnji EUTA sa slovenačkom konsultantskom firmom Tiko Pro, koja u svom porfoliju ima 12 H2020 finansiranih projekata i preko 18 MEUR, imaćemo priliku da u Beograd dovedemo stručnjake koji će podeliti svoje višegodišnje iskustvo i znanje u radu pre svega sa H2020 SME Instrumentom i  kompanijama koje su konkurisale u prethodnom period za ovaj instrument. U Sloveniji je do sada finansiranje iz H2020 SME Instrumenta dobilo preko 60 kompanija.

Tokom jednodnevnog treninga za pisanje EIC Accelerator Pilot i Fast Track to Innovation (FTI) projekata analiziraćemo šta je novo i šta se promenilo u odnosu na prethodni period, šta nas očekuje od 2021. godine, kako izgleda ceo proces pripreme i pisanja projekata za navedene instrumente, koji su glavni izazovi i razlozi zašto nema više finansiranih projekata u Srbiji i regionu, kako izgledaju primeri finansiranih projekata, a diskutovaćemo i o projektnim idejama učesnika i koji su naredni koraci u razvoju Vaših ideja.