Ovaj 3-dnevan trening je namenjem pojedincima koji žele da usavrše svoje veštine u pripremi i pisanju projekata za EU fondove, pre svega za EU program za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Bazira se na razvoju projekta od generisanja ideje, identifikacije i analizu H2020 konkursa, kreiranju inicijalnog koncepta projekta (ciljevi, rezultati, aktivnosti i partneri) tokom prvog dana treninga i na pisanju celog aplikacionog formulara, tj. ključnih delova aplikacije koji se ocenjuju: Excellence, Impact i Implementation. Trećeg dana treninga fokus je na prirpemi projektnog budžeta, a učesnici će tokom brojnihi radionica raditi na pisanju realnog budžeta, kako ne bi imali problem prilikom implementacije projekta.

Učesnici će imati prilike da vide kako izgledaju uspešno napisani projekti koji su dobili finansiranje, ali i oni koji su slabije ocenjeni. Takođe, upoznaće se sa procesom evaluacije i sistemom bodovanja projekta.