Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF 2020) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 09. septembar 2020. To je poziv koji je namenjen iskusnim istraživačima, koji imaju odbranjenu doktorsku disertaciju ili koji imaju više od 4 godine istraživačkog iskustva, za njihovo usavršavanje u okviru predloženog istraživačkog projekta. Više informacija o programu ćete naći u brošuri u prilogu.

Prolaznost je oko 15%, a svake godine bude odobreno oko 1350 projekata za realizaciju, u okviru European Fellowships (Standard European Fellowships, Career Restart Panel, Reintegration Panel, Society&Enterprise Panel) i Global Fellowships. Predlog projekta piše se na 10 strana.

Predavači:

EUTA treneri koji će voditi Trening za pisanje H2020 MSCA IF predloga projekata imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji MSCA i drugim HORIZON 2020 tipovima projekata, uključujući i iskustvo supervizora za MSCA IF istraživače.