Tokom treninga detaljno ćemo analizirati kompletan proces upravljanja ERASMUS+ projektima od potpisivanja Ugovora do revizije projekta. Fokus je na upravljanju i implementaciji, kao i na na finansijskoj administraciji Erasmus+ projekata.

Trening je namenjen svima koji sprovode Erasmus+ projekte i ima za cilj da pomogne institucijama visokog obrazovanja, opšteg obrazovanja, stručnog usavršavanja, omladinskim i sportskim organizacijama i kompanijama da uspešno realizuju svoje projekte. Program treninga i posebno praktični primeri i vežbe su fleksibilni i prilagođeni strukturi prijavljenih učesnika.

Predavač:

Dr Vesna Mandić, prof. na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, koordinator Erasmus+ i Tempus projekata