U programu Horizon Europa je došlo do promene finansijskih i administrativnih pravila u upravljanju i implementaciji projekata u odnosu na Horizon 2020. Ipak u ovom trenutku se realizuje više od 8.000 Horizon projekata, a neka iskustava i primere iz prakse koje je naš tim stekao na Horizon projektima želimo da prenesemo učesnicima tokom trening, kako biste uspešnije sprovodili svoje projekte i maksimalno iskoristili odobrena finansijska sredstva.

Ovaj trening predstavlja kombinaciju prezentacija/predavanja, konkretnih primera iz prakse trenera, praktičnih radionica i diskusije sa učesnicima treninga. Naglasak će biti na finansijskim pitanjima i izazovima tokom implementacije Horizon Europe projekta, uključujući pripremu za finansijsku reviziju, al ii na pripremi projektnog budžeta i kalkulaciji realnih projektnih troškova. Naša koleginica Marija Šola Spasić, finansijski projekt menadžer na Horizon projektima, pružiće detaljna uputstva za pripremu finansijskih izveštaja i finansijske kontrole i revizije tokom drugog dana treninga, ali i za izračunavanje projektnog budžeta na Horizon projektima tokom prvog dana treninga.

Predavači:

MSc Marija Šola Spasić

Kada:

Gde:

Skinite brošuru