Tokom treninga ćemo analizirati kompletan proces pisanja projekta za otvoreni Horizon 2020 poziv Marie Skłodowska-Curie actions Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE 2019) sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 28. april 2020. To je poziv koji promoviše razmenu istraživača, administrativnog osoblja, znanja i ideja od istraživanja do tržišta kroz međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu saradnju.

Poziv je otvoren za sve – akademske institucije, kompanije, NGO sektor, bolnice, muzeje, itd. koje mogu da učestvuju i kao partneri ali i kao koordinatori projekta. U 2018. godini je bilo prijavljeno 272 predloga projekata, a procenat uspešnosti je bio 26,7% što ga čini jednim od H2020 konkursa sa najvećom šansom za prolaznost.

EUTA treneri koji će voditi Trening za pisanje H2020 MSCA RISE projekata imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji MSCA, ali i drugim H2020 tipovima projekata.