H2020 program Spreading Excellence and Widening Participation namenjen je onim zemljama koje ostvaruju slabije rezultate u istraživanju i inovacijama, pa organizacije iz Srbije i regiona ne moraju da se takmiče sa institucijama iz najrazvijenih zemalja, kako bi došle do finansijskih sredstava iz EU/H2020 fondova.

Twinning i ERA Chairs su program namenjeni jačanju kapaciteta istraživačkih institucija iz slabije razvijenih zemalja: Twinning kroz saradnju sa barem 2 prestižne istraživačke institucije, a ERA Chairs kroz angažovanje najbolji svetskih naučnika iz relevatnih oblasti.

Trenutno su oba poziva otvorena, a krajnji rok za podnošenje aplikacije je 14. novembar 2019. EUTA organizuje 2-dnevan trening koji će vam pomoći da se pripremite za navedene pozive i povećate svoje šanse da dobijete finansiranje. Prvog dana radimo detaljnu analizu poziva i aplikacionog formulara, a drugog dana pružamo praktičnu pomoć i konsultacije u pisanju vaših predloga projekata.

EUTA treneri imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji Twinning i ERA Chairs, ali i drugih tipova H2020 projekata