Tokom 2 dana treninga za pisanje Erasmus+ projekata pokrićemo ceo proces razvoja projekata od generisanja projektne ideje, pisanja predloga projekta, pripreme budžeta do evaluacije.

Prvog dana ćemo predstaviti program Erasmus+ i trenutno otvorene konkurse, konkursnu dokumentaciju i metodologiju pripreme i pisanja predloga projekta. Dan ćemo završiti sa radionicom na kojoj će učesnici predlagati svoje projekte ideje, koje će tokom drugog dana razvijati i raspisivati. Drugi dan će praktično ceo biti u formi interaktivnih radionica, kako bi na kraju treninga polaznici imali definisane ključne elemente svojih Erasmus+ projekata.

Prvi dan treninga ćemo realizovati preko Zoom platforme za sve učesnike, dok će drugi dan treninga biti organizovan uživou u Beogradu.

Fokus će biti pre svega na pripremi predloga projekata za Ključnu aktivnost 2 (KA2), tj saradnju za inovacije i razmene dobrih praksi, što se odnosi na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama.

Predavač:

Dr Vesna Mandić, prof. na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, koordinator Erasmus Plus i Tempus projekata