Tokom 3-dnevnog online treninga pokrićemo kompletan proces razvoja ERASMUS+ projekata od generisanja projektne ideje, pisanja predloga projekta do evaluacije. Prvi dan ukazaćemo na strukturu novog Erasmus+ programa, sa fokusom na KA2 projekte, njihove ciljeve i prioritete, novine u odnosu na prethodni program in a osnove upravljanja projektnim ciklusom. Drugi dan ćemo posvetiti pažnju razvoju ideje, definisanju ključnih elemenata Vašeg predloga projekta i izradi Logičke matrice projekta (LFM). Poslednjeg dana treninga predstavićemo aplikacioni formular i vezu sa LFM i ključnim elementima Vašeg projekta, koje ćete razvijati tokom treninga i pomoći da pripremite projektni budžet.

Program treninga i posebno praktični primeri i radionice su fleksibilni i prilagođeni strukturi prijavljenih učesnika.

Trening je namenjen svima koji žele da ovladaju ili unaprede svoje veštine u pisanju Erasmus+ projekata, ali posebno onima koji pišu i pripremaju Erasmus+ projekte za ovogodišnje otvorene pozive. Imajući u vidu da u Erasmus+ projektima učestvuju visokoškolske ustanove, gimnazije, srednje stručne škole, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove i druge organizacije aktivne u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja odraslih, NGO sektor, sportske i omladinske organizacije, kao i preduzeća i opštine, ovaj trening je namenjen i koristan za sve navedene tipove organizacija.

Fokus će biti pre svega na pripremi predloga projekata za Ključnu aktivnost 2 (KA2), tj saradnju za inovacije i razmene dobrih praksi, što se odnosi na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama.

Predavači: Dr Vesna Mandić, prof. na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, koordinator Erasmus Plus i Tempus projekata

Kada:
26/27/28. aprila 2021

Gde:
On-line