Trenutno su otvorena dva Horizon Europe poziva Excellence Hubs i ERA Chairs, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje, 07. mart 2024. Ovi pozivi namenjeni su istraživačkim institucijama koje žele da podignu nivo izvrsnosti istraživanja i inovacija i to kako svoje institucije uz pomoć eksperta iz oblasti na ERA Chairs projektu, tako i celog ekosistema na Excellence Hubs projektu (u konzorcijum treba da budu uključene institucije iz sledeće 4 kategorije: (a) akademske institucije, (b) kompanije, (c) javne agencije i (d) organizacije civilnog društva). Maksimalan budžet za 4-godišnji projekat na Excellence Hubs je 6 MEUR za konzorcijum iz 2-4 zemlje, dok je na ERA Chairs budžet do 2.5 MEUR samo za koordinatorsku instituciju. Ovo su pozivi koji su namenjeni zemljama koje pripadaju Widening countries, pa nam konkurencija nisu najrazvijenije EU zemlje i predstavljaju mogućnost za naše institucije da budu koordinatori projekta.

Tokom treninga učesnici će dobiti jasne instrukcije šta su očekivanja EK, koje su specifičnosti i razlike između ova dva poziva, koji su ključni izazovi prilikom pisanja predloga projekata i to od našeg trenera koji ima višegodišnje iskustvo u pisanju Horizon projekata.

Predavač:

Prof. Dr Goran Stojanović radi na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ima više od 26 godina iskustva u oblasti obrazovanja i 17 godina iskustva u pisanju i realizaciji EU projekata u vrednosti od preko 20,87 miliona evra. Goran je trenutno koordinator ili partner u 4 Horizon Europe projekata i 4 H2020 projekta (uljučujući i koordinatorski ERA Chairs projekat).

Kada:

Gde:

Skinite brošuru