H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative training networks (MSCA ITN) stimulišu naučnu izvrsnost i inovacije. MSCA ITN okuplja i umrežava univerzitete, istraživačke institute i ostale sektore iz celog sveta kako bi obučili istraživače na nivou doktorata.
Poziv je otvoren za sve – akademske institucije, kompanije, NGO sektor, bolnice, muzeje, itd. koje mogu da učestvuju i kao partneri ali i kao koordinatori projekta. Ovo je jedan od najatraktivnijih H2020 poziva zato što nudi mogućnost obuka i zapošljavanja novih istraživača, organizaciju i učestvovanje na konferencijama i radionicama, nabavku materijala, nabavku sitne opreme za potrebe istraživanja, itd.
Maksimalno trajanje ITN projekta je četiri godine. Krajnji rok za podnošenje aplikacije je 14. januar 2020. godine.

Šta se finansira:
Mogu se finansirati sva područja istraživanja – od molekularne biologije do urbanog razvoja. Predlozi treba da: odražavaju postojeću ili planiranu istraživačku saradnju među partnerima; uključe istraživače kroz personalizovane istraživačke projekte; objasne kako će regrutovanje istraživača, koji moraju doći iz druge zemlje, biti otvoreno i transparentno.

Šta pokriva H2020 grant:
a) regrutovanje i obuka svakog istraživača do tri godine. Istraživač je angažovan na osnovu ugovora o radu i koristi mesečnu dnevnicu za život, socijalno osiguranje, plus mobilnost i porodični dodatak.
b) troškovi istraživanja uključujući organizaciju zajedničkih aktivnosti i konferencija.
c) menadžment i indirektni troškovi.
EUTA organizuje 2-dnevan trening koji će vam pomoći da se pripremite za otvoreni ITN poziv i povećate svoje šanse da dobijete finansiranje. Prvog dana radimo detaljnu analizu poziva i aplikacionog formulara, a drugog dana pružamo praktičnu pomoć i konsultacije u pisanju vaših predloga projekata.