Horizon Europe Widening Participation and Spreading Excellence program namenjen je istraživačkim institucijama iz zemalja koje ostvaruju slabije rezultate u istraživanju i inovacijama, pa organizacije iz Srbije i regiona ne moraju da se takmiče sa institucijama iz najrazvijenih zemalja, kako bi došle do finansijskih sredstava iz Horizon Europe programa.

U okviru ovog programa EU je kreirala i Twinning poziv koji za cilj ima jačanje istraživačkih, admiistrativnih i menadžerskih kapaciteta istraživačkih institucija kroz saradnju sa barem 2 vodeće istraživačke institucije iz Evrope.

Trenuto su otvorena dva Twinning poziva za 2023. godinu: Bottom-up i Green Deal, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje – 28.09.2023.

Stoga, EUTA organizuje trening koji će Vam pomoći da se pripremite za navedeni konkurs i povećate svoje šanse da dobijete finansiranje. Prvog dana treninga ćemo uraditi detaljnu analizu poziva i aplikacionog formulara i pružiti detaljne instrukcije kako se popunjava svaka sekcija formulara. Drugog dana treninga daćemo jasne instikcije kako da pripremite projektni budžet po novoj Lump Sum metodologiji i organizovaćemo prezentacije Twinning projekata koji su dobili finansiranje prošle godine.

Ova obuka deo je usluga koje EUTA pruža istraživačima u procesu pripreme i pisanja Twinning projekata, a baziraju se na prethodnom iskustvu u pripremi projekata za Twinning pozive iz 2021. i 2022. godine. Tada je 12 projekata iz Srbije uz pomoć EUTA dobilo finansiranje i to kroz pružanje konsultantskih usluga u razvoju ideje, pripremi i pisanju projekata i kroz održavanje treninga za pisanje Twinning projekata.

Predavači:

EUTA treneri imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji Twinning, ERA Chairs, ali i drugih tipova H2020 i Horizon Europe projekata.