Horizon Europe Widening Participation and Spreading Excellence program namenjen je istraživačkim institucijama iz zemalja koje ostvaruju slabije rezultate u istraživanju i inovacijama, pa organizacije iz Srbije i regiona ne moraju da se takmiče sa institucijama iz najrazvijenih zemalja, kako bi došle do finansijskih sredstava iz Horizon Europe programa.

U okviru ovog programa EU je kreirala i Twinning podprogram koji za cilj ima jačanje kapaciteta istraživačkih institucija kroz saradnju sa barem 2 vodeće istraživačke institucije iz Evrope.

Trenutno je otvoren Twinning poziv, koji se i do sada uobičajeno raspisivao u okviru Horizon 2020 programa i na kome je Srbije imala uspeha, sa ukupno 16 finansiranih projekata. Krajnji rok za ovaj poziv je 18. januar 2022. godine.

Stoga, EUTA organizuje treninga koji će Vam pomoći da se pripremite za navedeni konkurs i povećate svoje šanse da dobijete finansiranje. Prvog dana treninga radimo detaljnu analizu poziva i aplikacionog formulara, tokom kog ćemo pruđiti detaljne instrukcije kako se popunjava svaka sekcija formulara, a drugog dana pružamo praktičnu pomoć i savete za pisanju Vaših predloga projekata.

U pitanju je online trening na Zoom platformi i to 26/30. novembra ove godine. Više detalja možete naći u brošuri na dnu strane.
Ova obuka deo je usluga koje EUTA pruža istraživačima u procesu pripreme i pisanja Twinning projekata, a sve se baziraju na viđegodišnjem iskustvu pisanja Twinning i dr. H2020 projekata, a posebno na prethodnom iskustvu u pripremi projekata za Twinning WBC poziv, koji se zatovrio 5. oktobra ove godine. Više detalja o konsultantskim uslugama u pisanju Twinning projekata pogledajte na strani Konsalting/Twinning.

Predavači: EUTA treneri imaju višegodišnje iskustvo u pripremi, pisanju, koordinisanju i uspešnoj implementaciji Twinning, ERA Chairs, ali i drugih tipova H2020 i Horizon Europe projekata.

Gde: Online na Zoom platformi
Kada: 1/2. decembar 2021