U organizaciji United Nations Development Programme (UNDP) Evropska treninga akademija (EUTA) će realizovati 2 online infodana o novom Horizon Europe programu i predstojećim konkursima za 2021/22 godinu, sa fokusom na teme vezane za životnu sredinu i to 7. i 13. maja od 10-15.30h.

Do sada su objavljena 2 poziva i to za European Reseach Council (ERC) i za European Innovation Council (EIC). Takođe, poznati su svi nacrti Radnih Programa za 2021/22, a do sredine maja očekuje se raspisivanje svih preostalih Horizon Europe konkursa za 2021/22 godinu.

Tokom infodana tim EUTA će se fokusirati na teme i konkurse koji su relevanti posebno za organizacije iz Srbije, ali i na konkurse iz oblasti životne sredine. Posvetićemo pažnju stubovima “Excellent Science” i zadržati se na Marie Sklodowska-Curie i ERC konkursima, zatim trećem stubu “Innovative Europe” i šemama finansiranja važne za istraživače iz Srbije, kao i na horizontalni stub “Widening participation and strengthening the European Research Area“, a posebno na ovogodišnji Twinning konkurs za istraživačke organizacije sa Zapadnog Balkana (WBC).

Ova 2 Horizon Europe infodana biće uvodni treninzi za Trening za pripremu, pisanje i finansijsko upravljanje Horizon Europe projektima koji ćemo organizovati u junu za 30ak učesnika.

Predavači:

Prof. Dr Goran StojanovićProf. Dr Steve QuarrieMSc Gordana Vlahović