Trening za pisanje Horizon Europe Twinning projekata

2023-12-26T20:03:31+01:00

Horizon Europe Widening Participation and Spreading Excellence program namenjen je istraživačkim institucijama iz zemalja koje ostvaruju slabije rezultate u istraživanju i inovacijama, pa organizacije iz Srbije i regiona ne moraju da se takmiče sa institucijama iz najrazvijenih zemalja, kako bi došle do finansijskih sredstava iz Horizon Europe programa. U okviru ovog programa EU je kreirala i Twinning poziv koji za cilj ima jačanje istraživačkih, admiistrativnih i menadžerskih kapaciteta istraživačkih institucija kroz saradnju sa barem 2 vodeće istraživačke institucije iz Evrope. Trenuto su otvorena dva Twinning poziva za 2023. godinu: Bottom-up i Green Deal, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje [...]

Trening za pisanje Horizon Europe Twinning projekata2023-12-26T20:03:31+01:00

Webinar o Horizon Europe programu

2023-12-26T20:05:29+01:00

U organizaciji United Nations Development Programme (UNDP) Evropska treninga akademija (EUTA) će realizovati 2 online infodana o novom Horizon Europe programu i predstojećim konkursima za 2021/22 godinu, sa fokusom na teme vezane za životnu sredinu i to 7. i 13. maja od 10-15.30h. Do sada su objavljena 2 poziva i to za European Reseach Council (ERC) i za European Innovation Council (EIC). Takođe, poznati su svi nacrti Radnih Programa za 2021/22, a do sredine maja očekuje se raspisivanje svih preostalih Horizon Europe konkursa za 2021/22 godinu. Tokom infodana tim EUTA će se fokusirati na teme i konkurse koji su relevanti [...]

Webinar o Horizon Europe programu2023-12-26T20:05:29+01:00

On-line trening za upravljanje i administraciju Erasmus+ projekata

2023-12-26T20:42:43+01:00

Tokom treninga detaljno ćemo analizirati kompletan proces upravljanja ERASMUS+ projektima od potpisivanja Ugovora do revizije projekta. Fokus je na upravljanju i implementaciji, kao i na na finansijskoj administraciji Erasmus+ projekata. Trening je namenjen svima koji sprovode Erasmus+ projekte i ima za cilj da pomogne institucijama visokog obrazovanja, opšteg obrazovanja, stručnog usavršavanja, omladinskim i sportskim organizacijama i kompanijama da uspešno realizuju svoje projekte. Program treninga i posebno praktični primeri i vežbe su fleksibilni i prilagođeni strukturi prijavljenih učesnika. Predavač: VESNA MANDIĆ je naš gostujući predavač i redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i [...]

On-line trening za upravljanje i administraciju Erasmus+ projekata2023-12-26T20:42:43+01:00

Trening za upravljanje podacima i otvorenu nauku u Horizon Europe programu

2023-12-26T20:16:10+01:00

Naglasak u Horizon Europe programu se pomera sa otvorenih podataka na upravljanje istraživačkim podacima (Research Data Management) i obavezan je deo aplikacionog formulara koji se ocenjuje. Horizon Europe ide dalje od otvorenog pristupa (Open Access – OA) ka otvorenoj nauci (Open Science – i pokriva ceo proces upravljanja projektima od pripreme predloga projekta do implementacije i pisanja izveštaja. Integracija ne samo obaveznih već i preporučenih praksi postaje neophodna da bi se dobio visok rezultat evaluacije. Trening je namenjen istraživačima, administraciji i menadžmentu institucija i organizacija koje planiraju da podnesu predlog projekta za EU program za istraživanje i inovacije Horizon Europe [...]

Trening za upravljanje podacima i otvorenu nauku u Horizon Europe programu2023-12-26T20:16:10+01:00

Trening za dizajn projektne ideje i pisanje Impakta za Horizon Europe

2023-12-26T20:08:28+01:00

U novom aplikacionom formularu Horizon Europe programa došlo je do izmena u odnosu na prethodni iz Horizon 2020, a najveće promene pretrpela je sekcija 2 – Impact. Sada je pored Expected impacts potrebno opisati i očekivane srednjoročne efekte (Expected outcomes) koje je definisala EK u tekstu poziva. Projektna ideja i ciljevi treba jasno da se vode specifičnim potrebama i koristima koje će projekat ostvariti za definisane ciljne grupe i zainteresovane strane (target groups). Dizajn projekta i opis u sekciji 2 (Pathway to impact) treba da ima logične korake i put od projektnih rezultata, preko mera za diseminaciju, eksploataciju i [...]

Trening za dizajn projektne ideje i pisanje Impakta za Horizon Europe2023-12-26T20:08:28+01:00

Trening za pisanje IPA CBC projekata

2023-12-26T19:07:34+01:00

IPA CBC programi podržavaju prekograničnu saradnju u cilju promovisanja dobrosusedskih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja, ali i podsticanja evropskih integracija. Početkom marta raspisana su 3 IPA konkursa za prekograničnu saradnju sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom, dok su krajnji rokovi za konkurisanje početkom juna. Sva 3 poziva targetiraju slične tematske oblasti, kao što su: turizam, zapošljavanje, socijalna inkluzija, zdravstvo, preduzetništvo, upravljanje otpadom. Ovaj trening ima za cilj da vam pomogne da se pripremite za sve navedene konkurse i steknete neophodne veštine za pisanje IPA CBC projekata. Najavu svih poziva sa više info možete pogledati na ovom linku. [...]

Trening za pisanje IPA CBC projekata2023-12-26T19:07:34+01:00

Trening za pisanje MSCA Postdoctoral Fellowships

2023-12-26T19:07:12+01:00

Trenutno je otvoren Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie actions poziv Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) 2022 sa krajnjim rokom za podnošenje aplikacije 14. septembra 2022. Ovaj poziv je namenjen istraživačima sa iskustvom koji se nalaze u fazi karijere koja obuhvata max 8 godina od momenta sticanja doktorata, kao i istraživačkim institucijama koje žele da ugoste istraživača da rade istraživanja, pod uslovim da u poslednje 3 godine nisu radili duže od 12 meseci u zemlji domaćina. Poziv je namenjen izvrsnim istraživačima koji žele da svoje istraživanje realizuju na teritoriji EU zemalja članica, zemljama pridruženim članicama programu Horizon Europe, ali i u celom svetu. [...]

Trening za pisanje MSCA Postdoctoral Fellowships2023-12-26T19:07:12+01:00

In-house treninzi

2023-12-25T18:39:58+01:00

Svaki od postojećih EUTA treninga može da se prilagodi i dizajnira prema specifičnim potrebama klijenata. Npr naši predavači će na standardnim treninzima demonstrirati kako se radi analiza EU konkursa kako biste kasnije mogli da primenite te veštine prilikom pripreme Vaših projekata. Sa druge strane tokom in-house treninga analiziraćemo konkurs koji je relevantan za Vaše projektne ideje, napravićemo Work breakdown structure, idenitifikovaćemo Vašu ulogu i aktivnosti na projektu, finansirane EU projekte iz Vaših oblasti i moguće partnerske organizacije na projektu. Dakle, fokusiraćemo se na oblasti, teme i konkurse koji su važni za vašu organizaciju. Ukoliko ste dobili finansije za Vaš [...]

In-house treninzi2023-12-25T18:39:58+01:00

Trening za otvorenu nauku i upravljanje podacima na Horizon projektima

2024-04-21T20:50:34+02:00

Naglasak u Horizon Europe programu se pomera sa otvorenih podataka na upravljanje istraživačkim podacima (Research Data Management) i obavezan je deo aplikacionog formulara koji se ocenjuje. Horizon Europe ide dalje od otvorenog pristupa (Open Access – OA) ka otvorenoj nauci (Open Science – i pokriva ceo proces upravljanja projektima od pripreme predloga projekta do implementacije i pisanja izveštaja. Integracija ne samo obaveznih već i preporučenih praksi postaje neophodna da bi se dobio visok rezultat evaluacije. Trening je namenjen istraživačima, administraciji i menadžmentu institucija i organizacija koje planiraju da podnesu predlog projekta za EU program za istraživanje i inovacije Horizon [...]

Trening za otvorenu nauku i upravljanje podacima na Horizon projektima2024-04-21T20:50:34+02:00

Trening za pisanje Excellence Hubs i ERA Chairs projekata

2024-04-21T20:48:33+02:00

Trenutno su otvorena dva Horizon Europe poziva Excellence Hubs i ERA Chairs, sa istim krajnjim rokom za konkurisanje, 07. mart 2024. Ovi pozivi namenjeni su istraživačkim institucijama koje žele da podignu nivo izvrsnosti istraživanja i inovacija i to kako svoje institucije uz pomoć eksperta iz oblasti na ERA Chairs projektu, tako i celog ekosistema na Excellence Hubs projektu (u konzorcijum treba da budu uključene institucije iz sledeće 4 kategorije: (a) akademske institucije, (b) kompanije, (c) javne agencije i (d) organizacije civilnog društva). Maksimalan budžet za 4-godišnji projekat na Excellence Hubs je 6 MEUR za konzorcijum iz 2-4 zemlje, dok [...]

Trening za pisanje Excellence Hubs i ERA Chairs projekata2024-04-21T20:48:33+02:00